Internaţionalizarea a devenit o condiţie pentru supravieţuirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) într-un mediu extrem de competitiv, pe piața din România. Societăţile au tendinţa de a-și limita piaţa potenţială, furnizorii și partenerii de colaborare pe teritoriul naţional. De aceea, Guvernul a dezvoltat numeroase programe de sprijin, care să le dea un impuls pentru a-și extinde activitatea dincolo de granițe.

Primul obstacol îl depășim noi pentru tine: traducerea documentelor și interpretariatul pentru toate combinațiile lingvistice. În acest context, AB Traduceri te poate ajuta să depășești barierele multilingvistice și culturale și îți poate oferi soluțiile adecvate pentru un proces de internaționalizare cât mai facil, care să îți aducă doar satisfacție.

Să vorbim puțin despre internaționalizarea IMM-urilor

În termeni simpli, internaționalizarea reprezintă practica business-urilor, și nu numai, de a se extinde la nivel internațional (continental sau global) și de a nu se autolimita doar pe plan local ori național. Însă, chiar dacă pare a fi un proces complicat care necesită mult stres în plus, acesta nu este deloc atât de complex și stresant precum ai putea crede.

Unul dintre cele mai constructive inițiative ale Uniunii Europene a fost crearea unei pieţe unice. Dincolo de Europa, valul de globalizare din prezent, caracterizat prin reduceri nete ale barierelor comerciale şi ale costurilor de transport, comunicare şi informaţie, a oferit multiple oportunităţi. În acelaşi timp, pentru multe IMM-uri, granițele naţionale sunt percepute ca o barieră semnificativă în faţa extinderii activităţilor economice, ceea ce duce la blocajul pe piaţa internă. 

Studiile Comisiei Europene au demonstrat deja legătura directă dintre internaţionalizare şi creşterea performanţelor IMM-urilor. Internaţionalizarea activă favorizează dezvoltarea și consolidează competitivitatea şi sprijină durabilitatea pe termen lung a societăţii. 

Totuși, chiar și în acest context, internaționalizarea afacerilor continuă să nu fie luată în considere de un procent semnificativ al IMM-urilor europene, având în vedere faptul că ele sunt deja expuse unei concurenţe internaţionale puternice chiar şi pe pieţele interne, unde își desfășoară activitatea. 

În plus, întreprinderilor mici și mijlocii le lipsesc resursele şi contactele cu ajutorul cărora să poată da curs oportunităților de afaceri, potenţialii parteneri şi deschiderea spre pieţele străine. Practic, putem spune că le lipsesc rețeaua de relații și contextul în care să facă primii pași spre internaționalizare. De exemplu, cooperarea transfrontalieră (care se află dincolo de graniță), aderarea la organizații care sprijină interesele industriei în care îți desfășori activitatea, căutarea de mijloace competitive sau de noi tehnologii sunt elemente importante în motivaţia IMM-urilor moderne de a se internaţionaliza.

Cum te putem ajuta noi în raport cu strategiile de internaționalizare?

Așa cum am precizat și mai sus, crearea unei rețele de conexiuni reprezintă o practică strategică foarte utilă în vederea extinderii activității IMM-urilor la nivel internațional, precum și o poartă de acces către diferite tehnologii și know-how. Aici, intervenim noi pentru a te ajuta să depășești barierele lingvistice în ceea ce privește comunicarea cu potențiali parteneri sau clienți internaționali. 

Totul este mai simplu atunci când comunici precum un localnic oriunde ai fi și te adresezi în aceeași limbă furnizorilor, partenerilor și clienților tăi. De aceea, îți punem la dispoziție servicii de traducere specializată sau, după caz, autorizată și legalizată, pentru orice domeniu, de la cele tehnice până la traduceri ale site-ului. Lista continuă cu interpretariat specializat pentru întâlnirile de afaceri, conferințe, workshop-uri, care se desfășoară face to face, remote sau hibrid, întrucât sprijinim dezvoltarea IMM-urilor și încurajăm parteneriatele de calitate.

Dacă vrei ca potențialele tale piețe de extindere să înțeleagă mai clar care îți sunt obiectivele, precum și soluțiile pe care le propui, trebuie să acorzi atenție detaliilor și să te asiguri că documentația afacerii tale și documentele contractuale sunt traduse cu deplină acuratețe.

Experții noștri îți stau întotdeauna la dispoziție în acest sens și sunt gata să te ajute prin parteneriatele noastre de succes și tehnologia de ultimă oră.

Programe pentru IMM-uri

Numeroase societăţi, în special cele mai mici şi acelea care se află la început de drum în ceea ce priveşte internaţionalizarea, nu dispun de resursele şi de expertiza necesare pentru a identifica oportunităţile de afaceri în străinătate, potenţialii parteneri, practicile comerciale din alte ţări, procedurile de export, regulamentele privind importul, legile şi normele, cerinţele de comercializare, etc.

Europa necesită un număr mai mare de IMM-uri internaţionalizate. Un procent important de întreprinderi, majoritatea care au sub 10 angajaţi, îşi concentrează întreaga activitate pe piaţa locală sau naţională. Conform studiilor internaţionale este însă şi mai îngrijorător faptul că o mare parte dintre IMM-uri nu au luat vreodată în calcul internaţionalizarea.

Din acest motiv, dar și pentru încurajarea unui climat economic profitabil, guvernele europene au dezvoltat numeroase programe și fonduri care să ofere un punct de ajutor și informații necesare, totodată să stimuleze creșterea ratei de internaționalizare a IMM-urilor:

  • www.businessinfo.cz – Portal pentru afaceri și export cu informaţii de la instituţiile administraţiei de stat, de la agenţii şi de la asociaţiile şi camerele neguvernamentale;
  • Camere de Comerț Germane în străinătate (AHK) – Oferă servicii de informare şi consultare pentru IMM-uri privind pieţele externe din întreaga lume;
  • www.b2fair.com – B2fair este un instrument de sprijin în domeniul cooperării şi realizarea de contacte între întreprinderile cu interese comune;
  • „First flight” – Destinat asistenţei societăţilor prin evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor principale pentru gestionarea riscurilor, a timpului şi a cheltuielilor legate de internaţionalizare;
  • Pașaport pentru export – are scopul de a identifica lipsurile sprijinului acordat IMM-urilor „noi în domeniul exporturilor”.

Privind spre viitor, internaționalizarea nu este un capriciu și nici măcar o opțiune. Aceasta este mai degrabă o necesitate pentru dezvoltarea IMM-urilor. Îți suntem alături în acest demers și ne angajăm să te ajutăm cu servicii lingvistice de specialitate, precum și cu recomandări de parteneri și furnizori, astfel încât să consideri extinderea afacerii tale drept o oportunitate și nu un stres.

Te așteptăm în pagina de Contact pentru a identifica corect nevoile tale și pentru a te pune în legătură cu echipa noastră de specialiști.